20. - 21. 4. 2019 dvoudenní výlet do Křimova a okolí
Dvoudenní výlet do Křimova a okolí. Něco horšího, něco lepšího, ale perla, na kterou jsem se těšil nejvíce, Kýšovický vodopád. Parádní počasí, pěkný výlet, vodopády, zajímavosti, zdravý les, ... tak má vypadat výlet.

 • Vodní nádrž Křimov a její nátoky
  • účel: akumulace vody pro zásobení severočeské hnědouhelné oblasti pitnou vodou a ochrana území pod hrází před povodněmi.
  • výstavba: 1953-1958
  • rozloha: 10,4 ha
  • objem: 1 260 000 m3
  • povodí: 10,5 km2
  • max. hloubka: 39,2 m
  • hráz: gravitační, betonová
  • kóta: 569,0 m n. m.
  • délka: 201,2 m
  • šířka: 4 m
  • výška: 41,29 m
  • přítok vody: Křimovský potok (západ), Menhartický potok (sever) a nepojmenovaný potůček (jih)
  • odtok vody: Křimovský potok
 • Dolní vodopád Chomutovky
  • výška: 2 metry
  • průtok: 290 l/s
  • geologický podklad: pararula
  • genetický typ: sekundární, strukturně-tektonický
 • nádrž nad vodopádem Chomutovky
  • účel: zadržování vody
  • šířka hráze: asi 17 metrů
  • výška hráze: asi 3 metry
  • plocha: asi 1200 m2
 • kaskáda Dieterovy štoly
  • výstavba: 1899-1904
  • počet schodů: 6
  • šířka: 1,8 m
  • výška: 1,2 metru = celkově 7,2 metrů
  • účel: propojení potoku Kameničky s řekou Chomutovka
  • celková délka štoly: 1200 m
  • spád: asi 8 %
  • výškový rozdíl: 95 m
 • Pašerácký dům
  • výstavba: 1912
  • původní názvy: Unterkunfthaus (Turistická chata), Tišina
  • účel: výletní hostinec pro turisty
   od roku 1920 využíván lesním úřadem
   dnes: bez využití v dezolátním stavu
  • kóta: 600 m n.m.
 • Studánka Bezručovo údolí aneb Hubertova studánka
  • kóta: 714 m n.m.
 • Vodopád Chomutovky
  • výška: 3 metry
  • Průtok: 120 l/s
  • geologický podklad: pararula
  • genetický typ: sekundární, strukturně-tektonický
 • Janin (Menhartický ) vodopád
  • typ: umělý kaskádovitý vodopád pod hrází Menhartického rybníka
  • výška: asi 2 metry nejvýraznějšího stupně
 • Bývalý železniční most přes Chomutovku
  • trať: Křimov - Reitzenhain
  • překonával: Bezručovo údolí s říčkou Chomutovkou
  • zprovozněn: 1875
  • typ: jednokolejný
  • nejvyšší povolená rychlost: 40 km/hod
  • max. tlak na nápravu: 15,5 t
  • zastavení dopravy: 1948
  • zrušení trati: 1972
  • odstřel mostu: 1986
 • Bývalá rosírna lnu
  • zakoupené pozemky: 1896 od Bernarda Pilze, sedláka v Křimově č.p. 1
  • nový vlastník: "Družstvo pro pěstování lnu a jeho využití v Křimově" (Flachsbau - und Flachsverwerthungs Genossenschaft in Krima)
  • výstavba: 1897
  • kóta: 716 m n.m.
  • účel: při rosení došlo k narušení stonku pro snadnější uvolnění vlákna a odrolení pazdeří
  • odběratelé: přádelny v Čechách a Marienbergu
  • výstavba vodní nádrže: 1937
 • Kýšovický vodopád
  • nejvyšší přírodní vodopád Krušných hor
  • jeden z nejhezčích vodopádů ČR
  • výška: celková 26 metrů
  • kaskád 3 (7 m, 10 m a 9 m)
  • průtok: 7 l/s
  • max. průtok: až 15 l/s - na jaře v době oblev
  • tok: bezejmenný pravostranný přítok Prunéřovského potoka
  • nadmořská výška: 640-665 m n. m.
  • geologický podklad: rula
  • genetický typ: primární strukturní
 • Horní úbočský smrk
  • Smrk ztepilý (Picea abies)
  • popis: statný stálezelený jehličnatý strom s rovným kmenem, s šedohnědou až červenohnědou šupinovitou rozpukanou borkou
  • obvod kmene: 320 cm
  • výška stromu: 40 m
  • stáří: 300 let
  • památný strom: 28.1.2004
  • kóta: 570 m n.m.
 • Historický most přes Prunéřovský potok
  • asi nejstarší dochovaný kamenný most v ČR
  • překonává: Prunéřovský potok v místě zaniklého sídla Zieberle (Úbočí)
  • výstavba: možná v 5. století postaven slovanskými kmeny
  • délka: asi 10 m
  • šířka: asi 4 m
  • kóta: 550 m n.m.
 • Zřícenina hradu Hasištejn
  • sloh: gotika
  • kóta: 627 m n.m.
  • kulturní památka: 1963
  • výstavba: počátek 14. století
  • přestavba: po roce 1418, 70. léta 15. století
  • zánik: 1560
  • stavebník: snad Václav II.
  • vstupné: 50 Kč